Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Henryka Sienkiewicza w Slough